Velog Gångkratta

Velog Gångkratta är ett redskap speciellt framtaget för underhåll av grusbelagda vägar, gångar vid kyrkor, parker, golfbanor, idrottsplatser mm. Velog Gångkratta har utprovats under praktiska förhållanden och gör ett gott arbete.

Velog Gångkratta arbetar med korta snedställda skär med god överlappning. Skärvinkeln gör skären självskärpande (ju hårdare underlag desto skarpare skär). Vid singelbeläggning sker minimalblandning av material, dubbla ställbara sidoskär formar (bomberar) gången, upprätthåller skurna gräskanter och förhindrar att grus kastas utanför arbetsbredden.

Individuellt ställbara stödhjul för exakt inställning av arbetstdjup. Efterkrattan med 7 cm pinndelning lämnar en välkrattad yta.

Finns för bogsering, även till fyrhjulingar.

Jag vill ha mer information om Velog Gångkratta!